Notify Message
Mume1
Roster
To takie dwie alpaki założycielki, prowadzące gildie.
Permissions:
This rank grants the Admin Role.
Members:
Peaberry, Hiira
Ten się zajmuje stroną i rekrutacją.
Permissions:
This rank grants the Site Admin Role.
Members:
Plamcia, Mevare
Nasi oficerowie i raid leaderze.
Permissions:
This rank grants the Oficer Role.
Members:
Davkka, Elggun, Hamern